^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

Contact Us

Oromia Revenues Authority Offices Contact Addresses

Teessoo Waajjiraalee A/T/Galiiwwanii

 Waajjira Olaanaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii

 Waajjira Daayreektara Olaanaa

      0113717883

 W/I/D/Olaanaa Damee Bulchiinsa Ragaa fi Seera Galii Kabachiisuu

     0113691473

 W/I/D/Olaanaa Damee Barumsa Kaffaltoota Gibiraa fi Komunikeeshinii

     0113717950

 W/I/D/Olaanaa Damee Opireeshinii Galii

     0113690035

***********************************************************************

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee GAONF

     0114420086

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Shawaa Bahaa

    0221119983 / 0221119984

    0221118451 / 0221117063 

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Shawaa Lixaa

    0112364342

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Shawaa Kaabaa

    0111351382 / 0111350306

    0111350567 / 0111351609 

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Wallagga Bahaa

    0576615336 / 0576618638

    0576616245 / 0576612420

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Qellem Wallaggaa

    0575550913 / 0575550398

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee H/Gu/Wallaggaa

   0576660953 / 0576660784

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Arsii Bahaa

    0223311935 / 0223311490

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Arsii Lixaa

    0461105760 / 0461100963

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Harargee Bahaa

    0256670581 / 0256670579

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Harargee Lixaa

    0255511682 / 0255511379

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Sh/K/Lixaa

    0113412690 / 0113411421

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Wallagga Lixaa

    0577710607 / 0577711698

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Iluu Abbaa Booraa

    0474414059 / 0474414252

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Baalee

    0226650420 / 0226650450

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Booranaa

    0464460069 / 0464460817

    0464460503

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Gujii

    0464451393 / 0464450516

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Jimmaa

    0471111942

********************************************************************

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Magaalaa Adaamaa

    0221115864

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Magaalaa Bishooftuu

    0114336946

 

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Magaalaa Shaashamannee

    0461100376

 

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Magaalaa Jimmaa

    0471119438 / 0471112570

 

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Magaalaa Sabbataa

    0113383942

 

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Magaalaa Naqamtee

    0576615470/  0576615148

 

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Magaalaa Buraayyuu

    0112841980 / 0112843242 / 0112843011

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News

Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

15 March 2017
Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...

  Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii   hoggansa   Abbaan   Taayitaa   Galiwwan Oromiyaa Guraandhala    10-12/2009tti   Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa  barbaadamu   akkaataa   eegamuun   kennuu dhabuun sekteroota mootummaa...

Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

15 March 2017
Yaa’iin Hooggantoota ATGO...

  Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan...

Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

15 March 2017
Hojimaata Tilmaama galii guyyaa...

  Daldaaltonni hedduun seera daldalaa fi galii kabajanii kan hojjachaa jiran yoo ta’e illee akka Naannoo keenyaattis ta’ee biyyaatti daldaaltotni muraasa hintaane ammoo seeraan ala kan hojjachaa jiran akka ta’e qorannoo fi sakkatta’insa yeroo gara garaa gaggeeffamaa tureen adda baasuun akka danda’amee fi kana sirreessuuf hojiin sakatta’insa daldala seeraan alaa...

NOTICE

********************************

Kaffaltoota gibiraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan hundaaf:-

Yeroon kaffaltii gibiraa keessan:-

 • 1. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "C" Adoolessa 1/2008 hanga Adoolessa 30/2008tti
 • 2. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "B" Adoolessa 1/2008 hanga Qaammee 05/2008tti 
 • 3. Kaffaltootni gibiraa sadarkaa "A" Adoolessa 1/2008 hanga Onkoloolessa 30/2009tti   waan ta'eef waajjiraalee Abbaa Taayitaa Galiiwwanii damee galmeen keessan itti argamutti qaamaan dhiyaachuun gibira isinirraa barbaadamu akka kaffaltan isin hubachiifna!  

*******************************

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር የሚትገኙ;-

 • 1. የደረጃ ሐ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ሐምሌ 30/2008
 • 2. የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ዻጉሜ 5/2008
 • 3. የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1//2008 እስከ ጥቅምት 30/2009

ፋይላችሁ በሚገኝበት የኦሮሚያ ገቢዋች ባለሥልጣን ቅ/ጽ/ቤት በአካል ቀርበችው የሚጠበቅባችሁን ግብር እንድትከፊሉ እናሳስበለን::

  ******************************

 

 

 

WHO'S ONLINE

We have 8 guests and no members online

TVO Galiin Misoomaaf Shaakkisoo

Galiin Misoomaaf Shaashamannee

TVO Galiin Misoomaaf Baddeessaa

Copyright © 2019. Oromia Revenues Authority Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg